Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam | IAIN Pekalongan

Struktur Organisasi FEBI

E-mail Print PDF
STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PEKALONGAN
 
1. Dekan : Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
2. Wakil Dekan 1 : Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag
3. Wakil Dekan 2 : Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
4. Wakil Dekan 3 : Dr. H. Zawawi, M.A.
5. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah : Agus Fakhrina, S. Ag, M.S.I.
6. Ketua Jurusan Perbankan Syariah : H. Tamamudin, S.E., M.M
7. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah : H. Gunawan Aji, M.Si.
8. Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah : Kuat Ismanto, M.Ag
9. Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah : Muhammad Aris Safi'i, M.E.I
10. Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah : Ade Gunawan, MM.
11. Kepala Bagian Tata Usaha : Muhtar Ali Ahmadi, S.Ag
12. Kepala Sub Bagian AKMA : M. Hamdi, M.H
13. Kepala Sub Bagian AUK : Nafilah, S.Ag
14. Bendahara : Nuzulul, S.E
15. Staf FEBI : 1. Nur Fani Arisnawati, M.M
      2. Teti Hadiati, M.H.I
      3. M. Khoirul Fikri, M.E.I
      4. Mujiburrohman, S.E
      5. Siti Nur Laelatul Q, S.Pd.I
      6. Innas Oktafiana, A.Md
      7. Aprin Yudiarto, S.Pd.I
      8. Wahyu Adi Putra, S.Kom
      9. Moh. Amril Mutho'i, S.E
      10. Ibnu Pratikno, S.Pd.I
      11. Yusuf Effendi
      12. Ahmad Danial, A.Md
      13. Afriyan Adhari
      14. Desy Adella, S.E.
      15. Ahmad Yusuf
      16. Kusdiyanasari, A.Md
      17. M. Hadyan Eka Haditama